Vi erbjuder program för grupp- och ledarutveckling till kommuner, små och medelstora företag. Vi erbjuder även kvalificerade konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet.

Personalutveckling

Vi arbetar med kreativa och dramainspirerade metoder i olika utvecklings- och handledningsprogram, seminarier och workshops. Metoderna är roliga, kraftfulla och skapar en plattform för gemenskap. Gruppens och individens lust att växa och bidra till en positiv förändring stimuleras genom hög delaktighet och konkret handling.

Klart Ledarskap

Vi erbjuder det forskningsbaserade utvecklingsprogrammet
Klart Ledarskap
för chefer och ledare. Programmet omfattar fyra dagar och fokuserar på konsten att bygga goda och ärliga samarbetsrelationer – en nyckel till lärande, effektivitet och framgång i moderna företag och organisationer.

Arbetsmiljö

Vi skräddarsyr utbildningar och konsulttjänster inom ergonomi, rehabilitering och stress för att möta stora och små behov. Våra insatser ska vara lönsamma för beställaren!